DepEd Advisories

Date Title File
July 14, 2017
DA 166, s. 2017 - Pambansang Paligsahan sa Ispeling: Iispel Mo! ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
July 14, 2017
DA 165, s. 2017 - First International English Teachers Conference of the Vivixx Technical Academy
Download
July 14, 2017
DA 164, s. 2017 - Sali(n) Na! Lopez Jaena 2017 ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
July 12, 2017
DA 163, s. 2017 - Andromeda Astronomy Event of the Andromeda Mobile Planetarium
Download
July 12, 2017
DA 162, s. 2017 - Philippine Children's Book Summit of National Book Development Board
Download
July 12, 2017
DA 161, s. 2017 - Pambansang Seminar-Worksyap para sa mga Guro ng Filipino sa Ibat Ibang Antas ng University of Asia and the Pacific
Download
July 12, 2017
DA 160, s. 2017 - Seminar-Worksyap sa Peryodismong Pangkampus ng Komisyon sa Wikang Filipino
Download
July 11, 2017
DA 159, s. 2017 - 12th Regional and 4th Visayas Seminar and Fellowship of the Philippine Private School Health Officers’ Association
Download
July 11, 2017
DA 158, s. 2017 - National Civil Engineering Summit 2017 of the University of the Philippines Association of Civil Engineering Students
Download
July 11, 2017
DA 157, s. 2017 - Philippine Foundation for Science and Technology Programs and Projects for School Year 2017-2018
Download