DepEd Advisories

Date Title File
October 12, 2016
DA 300, s. 2016 - Pambansang Kumperensiya sa Makabayang Edukasyon sa Filipino, Literatura, Kasaysayan, Agham Panlipunan, Siyensya at Teknolohiya at iba pang Larangan ng Pambansang Samahan sa Linggwistika at Literaturang Filipino
Download
October 12, 2016
DA 299, s. 2016 - Annual Conference on Giftedness of the Philippine Center for Gifted Education
Download
October 11, 2016
DA 298, s. 2016 - 3rd Annual Conference on Dealing with Bullying of the Autism Partnership Philippines
Download
October 11, 2016
DA 297, s. 2016 - 25th Anniversary of the Philippine Postal Service Stamp Design Contest
Download
October 11, 2016
DA 296, s. 2016 - 2016 International Conference on Research and Education of the Saint Louis University
Download
October 11, 2016
DA 295, s. 2016 - 2nd International Conference on Teaching and Learning Towards ASEAN Integration
Download
October 11, 2016
DA 294, s. 2016 - National Seminar-Workshop on Learning Assessment Strategies for Basic Education of the Chain Rinivarts Educational Training Center
Download
October 7, 2016
DA 293, s. 2016 - Materials Challenge 2016 of the University of the Philippines Materials Science Society
Download
October 7, 2016
DA 292, s. 2016 - Annual Celebration of the National Bible Week of the Philippine Bible Society
Download
October 7, 2016
DA 291, s. 2016 - Pabatid Pagbabago sa Patimpalak sa Paglikha ng Liham
Download