Mensahe ng Kalihim para sa Graduation/Moving-Up Ceremonies para sa Taong Pampaaralan 2018-2019

Mainit na pagbati ang inihahatid ko sa mga tunay na bida ng okasyong ito— ang mga graduates at completers ng Taong Pampaaralan 2018-2019! Tunay ngang ang araw na ito ay nakagagalak na pagdiriwang, hindi lamang dahil sa pagtatapos ng isa na namang taon ng kaalaman at pagkatuto, ng pagsisikap at pagtitiyaga ng ating mga mag-aaral. continue reading : Mensahe ng Kalihim para sa Graduation/Moving-Up Ceremonies para sa Taong Pampaaralan 2018-2019

Secretary’s Message on the Graduation/Moving-up Ceremonies for School Year 2018-2019

My warmest greetings and congratulations to the foremost champions of this momentous occasion—the completers and graduates of School Year 2018-2019! Graduation and moving-up ceremonies are indeed a joyous celebration, and not only because it culminates another year of learning and discovery, perseverance, and passionate work among our learners. It also caps off another year of continue reading : Secretary’s Message on the Graduation/Moving-up Ceremonies for School Year 2018-2019

Pahayag sa ‘Momo challenge’ at kahalintulad na mga banta sa kaligtasan ng kabataan

PASIG CITY, Pebrero 28, 2019 –Alinsunod sa adhikain na makamit ang zero tolerance sa anumang uri ng pang-aabuso, pananamantala, diskriminasyon, pang-aapi at iba pang anyo ng karahasan laban sa mga bata, tinatawagan ng Kagawaran ng Edukasyon ang lahat ng mga magulang na higit bigyang pansin at pagpapahalaga ang mga gawain ng kanilang mga anak sa continue reading : Pahayag sa ‘Momo challenge’ at kahalintulad na mga banta sa kaligtasan ng kabataan

Statement on ‘Momo challenge’ and similar threats to the online safety of children

PASIG CITY, February 28, 2019 –Consistent with its vision of zero tolerance against all forms of abuse, exploitation, discrimination, bullying, and other forms of violence against children, the Department of Education (DepEd) enjoins all parents to be more mindful and attentive to the digital activities of children especially in the wake of the so-called “Momo continue reading : Statement on ‘Momo challenge’ and similar threats to the online safety of children