Buwan ng Wika 2017

August 9, 2017

"Dahil sa ating wika at sa kulturang pinangangalagaan natin, mas nakikilala sa buong mundo ang ating pagka-Filipino. Patuloy tayong maghanap ng paraan upang maisakatuparan ang mga layuning babago sa kalidad ng ating buhay at sa kasalukuyang estado ng ating bayan," Duterte said in a statement, which was released by the Palace on Monday, July 31.