DepEd Orders

Ang Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ay masusing pinag-aralan ang mga nagdaang ortograpiyang Filipino na kasalukuyang ipinapatupad sa mga paaralan. Mula sa serye ng konsultasyon nabuo ang Binagong Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino na may pamagat na Ortograpiyang Pambansa.

Posted on August 14, 2013