Angkinin ang pagkakataon

April 26, 2016

Sinasabi na kapag meron tayong ibinigay, meron din sa ating babalik.
 
Sa usapin ng K to 12, ang hinihingi sa atin ng pamahalaan ay ang pagbubukas ng isip upang tanggapin ang isang malawakang pagbabago na inaasahang magpapabago din sa sistema ng edukasyon at sa atin mismong pagtingin sa edukasyon.
 
Mahirap tanggapin sa una na ang dating apat na taon ng pag-aaral ay madadagdagan pa ng dalawang taon para sa mas masusing paghahanda sa mundo ng hanapbuhay o mas mataas pang edukasyon.
 
Ang pangunahing argumento ng mga apektadong sektor, lalo na ng mga magulang ay dagdag-gastos ito.
 
Totoo dagdag gastos, pero gastos na may patutunguhan dahil mas malaki ang tsansa ng magtatapos na makakita ng disenteng trabaho dahil sa mas planadong at mas tiyak na preparasyon.
 
Sa K to 12, kung may dagdag gastos ang mga magulang, mas malaki ang itataya at ilalabas na pera ng gobyerno dahil dagdag na dalawang taon ang bibigyan nito ng subsidiya.
 
Ito ang Senior High School Voucher Program na makapagpapagaan sa gastusin ng mga magulang dahil ito ay malinaw na ayudang pinansiyal ng pamahalaan.
 
Inilunsad na ito maraming buwan na ang nakaraan subalit muling bubuksan ng pamahalaan upang mas marami pa ang makinabang.
 
Muling tatanggap ng aplikasyon ang  Department of Education (DepEd)  para sa mga nagtapos ng Grade 10 na gustong makakuha ng tulong pinansiyal para sa kanilang pagpasok sa Senior High School  (SHS) ngayong Hunyo 2016.
 
“Gusto nating bigyan ng pagkakataon ang marami nating mga mag-aaral na makatanggap ng subsidiya mula sa gobyerno kaya pinalawig pa natin ang aplikasyon para sa SHS voucher program,” paliwanag ni Education Secretary Br. Armin A. Luistro FSC.
 
Ang aplikasyon ay bukas mula Abril 22 hanggang Mayo 6, 2016 na lamang. Malalaman ang resulta bago ang Mayo 20, 2016. Sa programang ito, makatatanggap ng tulong pinansyal ang mag-aaral upang ibayad sa tuition at iba pang school fees sa papasukang niyang pribadong eskwelahan na may SHS program.  
 
Ayon kay Luistro  muling binuksan ang aplikasyon  upang  mas marami pa ang matulungang makapagpatuloy ng SHS sa mga pribadong eskwelahan. Tatanggapin din ang SHS voucher sa mga pribadong kolehiyo at pamantasan, pampublikong kolehiyo at unibersidad at pribadong technical-vocational schools kung puno na ang mga pampublikong paaralan para sa SHS.
 
Base sa huling datos ng DepEd, umabot na sa 50,000 junior high school completers mula sa mga pribadong eskwelahan na walang Education Service Contracting (ESC) ang nabigyan na ng SHS voucher.
 
 Ang mga nagtapos ng junior high school  sa mga  pampublikong paaralan at ang mga nagtapos sa pribadong eskwelahan na dati nang nakinabang sa ESC ay hindi na kailangan pang mag-apply sa SHS Voucher Program dahil automatic na silang tatanggap ng subsidiya.  
   
Ang lahat ng aplikasyon ay gagawin online sa pamamagitan ng pagbubukas ng PEAC's Online Voucher Application Portal (OVAP) at http://ovap.deped.gov.ph.
 
Ang mga tanong at paglilinaw tungkol sa ESC at SHS Voucher programs ay maaaring iparating sa gastpe@deped.gov.ph o sa DepEd Action Center sa telepono (02) 636-1663 at  (02) 633-1942.
 
Nakahain na ang programa. Tayo na at angkinin ang pagkakataon upang maangkin din natin ang ating kinabukasan.
 
END

Tags: