Paalala ng DepEd, kailangan magpa-rehistro muna para sa A&E Test

October 13, 2017

PASIG CITY, Oktubre 13, 2017 – Muling pinaaalalahanan ng Department of Education (DepEd) na kailangang magpa-rehistro muna ang mga nagnanais na kumuha ng Accreditation and Equivalency (A&E) Test para sa taong 2016 bago payagang makapag-eksam sa Nobyembre.
 
Ito ang gustong bigyang-diin ng kagawaran upang siguraduhin ang maayos at tuluy-tuloy na pagsasagawa ng naturang pagsusulit. Mga rehistradong aplikante lamang ang maaaring kumuha ng A&E Test.
 
Noong Oktubre 2 ay nagbukas ang pagpapa-rehistro sa iba’t ibang registration centers (mga School Division Office at mga District Office), kung saan maaaring magpatala nang libre ang mga kwalipikadong aplikante anumang oras mula Luness hanggang Linggo, 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Magpapatuloy ang registration hanggang Oktubre 25 lamang.
 
Alinsunod sa Department Order 55, s. 2016 (DO 55), maaaring magpa-rehistro ang mga sumusunod:

 1. Mag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System (ALS)
 1. Mga nagtapos ng 2016 ALS Program
 2. Nagtapos ng ALS Program ngunit hindi pumasa sa nakaraang A&E Test
 3. Nagtapos ng ALS Program ngunit hindi pa kumuha/nakakuha ng nakaraang A&E Test
 1. Mga kabataang wala sa pormal na paaralan (out-of-school children and youth) na handang kumuha ng assessment
 2. Mga nasa legal na edad na nangangailangan ng Certification of Learning

Kumuha lamang ng registration form mula sa mga registration center at siguraduhing kumpleto ang mga sumusunod na dokumento:

 1. Orihinal AT kopya ng Certification of ALS Program Completion na ibinigay ng Learning Facilitator (para lang sa mga mag-aaral ng ALS)
 2. Orihinal AT kopya ng birth certificate (makukuha sa Philippine Statistics Authority [PSA] na dating National Statistics Office)
 3. Kung walang birth certificate mula sa PSA, maaaring ipasa ang isa sa mga sumusunod:
 1. Baptismal certificate
 2. Voter’s ID (may larawan at lagda)
 3. Valid passport
 4. Valid driver’s license
 5. Anumang legal na dokumentong nagsasaad ng pangalan, larawan, at pirma ng magpapa-rehistro (halimbawa: NBI clearance, barangay certificate, certification na mula sa barangay chairman o learning facilitator)
 1. Dalawang (2) kopya ng magkaparehong 1x1 ID picture (puting background at may name tag)

 
Nilinaw ng DepEd na walang kailangang bayaran sa pagpapa-rehistro man o sa pagkuha ng certification at eksam. Hindi rin kailangang madaliin na makakuha ng ng A&E Test 2016 dahil magkakaroon pa rin ng A&E Test para sa 2017 sa susunod na taon. Para sa taong ito, hindi kasama ang essay at portfolio assessment sa pagsusulit.
  
END