Ang guro bilang kawayan: Kuwento ng isang ALS volunteer

September 16, 2017

Ang guro ay katulad ng isang kawayan. Mapayukod man ito ng bagyo at unos, ng balakid at pagsubok, hindi ito natitinag at bagkus ay higit na tumatatag. At sa paglipas ng panahon, taglay pa rin ng guro, tulad ng kawayan, ang tatag ng kalooban na ipaglaban ang sinumpaang tungkulin sa sarili at sa bayan.
 
Taong 2004 nang maging guro si Larry G. Canuto sa Paaralang Sentral ng Saluysoy sa Meycauayan, Bulacan. Makalipas ang tatlong taon, nagsimula siya bilang volunteer para sa Alternative Learning System (ALS) – isang programa ng Kagawaran ng Edukasyon na naglalayong magbigay pag-asa sa mga out-of-school youth (OSYs) at adults na natigil sa pag-aaral sa iba’t ibang kadahilanan.
 
Para kay Larry, isang pakikibaka ang pagiging ALS volunteer. Ramdam niya ang hirap at pagod dahil sa kaibahan nito sa pagtuturo sa ilalim ng formal education. Naranasan niya ang pangangalap ng mga OSYs at adults sa komunidad sa pamamagitan ng mapping.
 
Habang ginagampanan ang tungkulin sa formal education at bilang ALS volunteer, napagtanto ni Larry na kailangan pa niyang higit na pagbutihin ang pagtuturo, lalo pa’t nasaksihan niya ang mga pinagdaraanang suliranin ng mga learners. Pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay bilang guro ay ang maging kasangkapan at kabahagi sa pagtupad ng kanilang mga mithiin sa buhay. Kaya naman ibayong pagsisikap at paggabay ang kanyang inialay, lalo na sa tuwing naghahanda sila para sa ALS Accreditation and Equivalency (A&E) Test.
 
Taong 2013 nang itinalaga si Larry bilang District ALS Coordinator (DALSC) at Test Registration Officer (TRO) sa nagsariling bagong Sangay ng Lungsod ng Meycauayan. Higit pa niyang naunawaan ang kahalagahan ng ALS sa buhay ng mga OSYs at adults. Sa taon ding ito ay nakamit niya ang karangalang bilang Regional Outstanding ALS Coordinator.
 
Napakalaki ng aking pasasalamat sa ating Panginoong Maykapal at sa lahat ng mga nagtiwala sa aking kakayahan,” kuwento ni Larry. “Hindi nasayang ang lahat ng paghihirap ko sapagkat maraming OSYs at adults na ang nagkapatapos ng kolehiyo at may maayos nang hanapbuhay. Kayamanan ng isang gurong tulad ko ang makita ang tagumpay ng aking mga tinuruan, dagdag niya.

END