Stories

Jubaida B. Rampatan, an Alternative Learning System (ALS) mobile teacher, believes that sacrifice is the road to success.   read more
Posted on
September 17, 2017
Ang guro ay katulad ng isang kawayan. Mapayukod man ito ng bagyo at unos, ng balakid at pagsubok, hindi ito natitinag at bagkus ay higit na tumatatag. read more
Posted on
September 16, 2017
Alma D. Libres opened the windows of hope to Badjao out-of-school children, youth and adults through the Alternative Learning System (ALS) Program.   read more
Posted on
September 9, 2017
“Ang tunay na sikreto sa tagumpay ay patuloy na pagbangon sa bawat pagkakamali.” -Sherly Jandonero   read more
Posted on
August 16, 2017
Matinding pagmamahal para sa edukasyon.   read more
Posted on
August 11, 2017
, , , ,
Posted on
July 26, 2017
"Ang ALS ay isang stepping stone na nagbibigay ng pag-asa para maabot ang mataas na pangarap ng bawat isa." –Sheen Besira-Roxas   read more
Posted on
July 22, 2017
“Ang ALS ay isang haligi na nagsisilbing pundasyon upang makamit ang mga naudlot na pangarap.” –Viveca S. Mamauag read more
Posted on
July 12, 2017
"Ang ALS ay isang pagkain na nagbibigay nutrisyon sa ating isip at damdamin." - Sherel G. Aguilar read more
Posted on
July 10, 2017