Stories

Preparing the school for Grade 11 was never easy. Everything must be made perfect to crash the notion that this first batch was purely experimental and that Grade 11 students would somehow suffer from this bold move by the Department of Education (DepEd). read more
Posted on
January 12, 2017
“Sa isang batang katulad ko na nagmula sa isang hindi buo ang pamilya at self-supporting sa pag-aaral, ang ALS ang naging kaagapay ko sa unti-unting pag-abot ko sa aking mga pangarap- ang makatuntong sa kolehiyo at makapag-aral bilang isang iskolar ng lokal na pama read more
Posted on
January 4, 2017
“Ang ALS ang nagbukas muli ng pinto sa lahat ng oportunidad  para sa akin.” -Johaireen K. Senda read more
Posted on
January 3, 2017
The Catulayan National High School is located in the town of San Juan, Siquijor. read more
Posted on
December 29, 2016
“Ang ALS ay tadhana ng aking buhay.” - Dahlia Sarasate   read more
Posted on
December 28, 2016
The Senior High School pioneers of Campalanas National High School is composed of learners who completed their Junior High School education from the same institution as well as read more
Posted on
December 27, 2016
The La Carlota City Special Education (SPED) Integrated School was founded in 2003. It started with a few hearing impaired students with Teacher Emilie Gilo as the only teacher. read more
Posted on
December 21, 2016
This school year, Zamboanga del Norte National High School opened its Senior High School Program (ZNNHS-SHS)  in two of its three campuses- the Main Campus at Estaka, Dipolog City and the Turno Campus, about 1.5 km from the main campus. read more
Posted on
November 18, 2016
Si Jamine B. Jaictin ay isa sa mga batang may espesyal na pangangailangan na nag-aaral ng Special Education (SPED) sa Mababang Paaralang Sentral ng Lazi . Siya ay nakatira sa Gabayan, Lazi, Siquijor. read more
Posted on
November 16, 2016
Siquijor Central Elementary School (SCES) in Polangyuta, Siquijor, Siquijor started its Special Education (SPED) Program implementation in SY 2011-2012 and was recognized as a SPED Center in 2013. read more
Posted on
November 15, 2016