Senior Hi's Cool: TAYO para sa Edukasyon

June 26, 2016
Dala ng 2016 ang simula ng pagsasakatuparan ng pinakamalaking reporma sa Edukasyon sa Pilipinas: ang unang taon ng Senior High School. Para sa buong pamayanan ng Philippine National High School, dala rin nito ang maraming katanungan at pagkabahala.
 
Anong landas ang kanilang pipiliin? Paano nila tutugunan ang mga hamon? Sundan natin ang pakikipagsapalaran ng isang estudyante, magulang, guro at barangay sa Senior Hi's Cool!