June 18, 2003 DM 186, s. 2003 – PAMBANSANG TAGISAN NG TALINO SA MAUNAWAANG [AGBASA, MALIKHAING PAGSULAT AT SA WIKA AT PANITIKANG FILIPINO SA LEVEL SEKONDARI

DM_s2003_186