March 2, 2005 DM 77, s. 2005 – Ika-33 Pambansang Kapulungan Sa Filipino

DM_s2005_077