November 9, 2006 DM 394, s. 2006 – Pambansang Komperensya Na May Paksang “Saan Patutungo Ang Leksikograpiya Sa Pilipinas Sa Siglo 21?”