November 28, 2007 DM 478, s. 2007 – Tuloy Ang Apsko Ng Gma Bata (Deped Christmas Outreach Proejct)

 

 

 

 

 

 

DM_s2007_478