December 29, 2009 DM 538, s. 2009 – Ika-38 Pambansang Gawaing-Kapulungan Sa Filipino

DM_s2009_538