May 17, 2012 DA 264, s. 2012 – Pambansang Kumperensiyang Pampanitikan at Kumbensyon ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL)

 

 

DA_s2012_264