July 20, 2012 DA 348, s. 2012 – Pambansang Kumperensiya sa Wika at Sawikaan 2012: Mga Salita ng Taon

 

 

DA_s2012_348