November 13, 2012 DA 545, s. 2012 – Bakas Libot Panayam Ukol sa Mga Sandating Pilipino sa Europa at Estados Unidos

 

 

DA_s2012_545