January 28, 2013 DA 18, s. 2013 – Ambagan 2013: Pambansang Kumperensiya sa Paglikom ng mga Salita Mula sa Iba’t Ibang Wika sa Filipinas

 

 

DA_s2013_018