September 30, 2013 DA 421, s. 2013 – SHOWING OF THE FILM, BAYANING PEPE: ANG PAGHUBOG NG ISANG BAYANI

 

 

DA_s2013_421