February 14, 2014 DA 68, s. 2014 – Ika-42 Pambansang Seminar-Gawaing Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino (PASATAF)

 

 

DA_s2014_068