January 28, 2015 DA 21, s. 2015 – Ika-43 Pambansang Seminar-Gawaing Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino (PASATAF)

 

 

DA_s2015_021