February 11, 2015 DA 46, s. 2015 – Filipino Bilang Disiplina: Pambansang Seminar Tungkol sa Sakop, Lawak at Potensya ng Pagtuturo ng Filipino sa Bungad ng mga Pagbabagong Hatid ng K to 12

 

 

DA_s2015_046