May 23, 2015

Alamin ang mga sagot sa mga katanungan tungkol sa K to 12:

  • Paano maaapektuhan ng Senior High School ang aking pag-aaral sa kolehiyo?
  • Paano maaapektuhan ng K to 12 ang kurikulum ng kolehiyo?
  • Paano pipili ng Senior High School track ang mga mag-aaral?
  • Paano tinutukoy ang Senior High School track na iaalok sa isang lugar?
  • Saan ipapatupad ang Senior High School? Magbibigay ba ng SHS ang aking eskwelahan?
  • Ano ang benepisyo ng Voucher Program?

Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang K to 12 Updates.

Updated as of May 23, 2015