June 1, 2015 DM 53, s. 2015 – Ulirang Guro sa Filipino 2015 ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF)

DM_s2015_053