September 17, 2015 DA 287, s. 2015 – 2016 Pambansang Kumperensya sa Filipino ng Kolehiyo ng mga Sining at Agham Panlipunan Mindanao State University-Iligan Institute of Technology (MSU-IIT)

 

 

DA_s2015_287