January 8, 2016 DA 3, s. 2016 – Ika-44 Pambansang Seminar-Gawaing Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino (PASATAF)

 

 

DA_s2016_003