June 15, 2016 DA 147, s. 2016 – Third National Convention of Teachers of the Kapisanan ng mga Guro sa Pilipinas Inc.

 

 

DA_s2016_147