October 7, 2016 DA 291, s. 2016 – Pabatid Pagbabago sa Patimpalak sa Paglikha ng Liham

 

 

DA_s2016_291