December 8, 2016 – DM 214, s. 2016 – Fourth Diwang: Sagisag Kultura ng Pilipinas Competition

 

DM_s2016_214