December 29, 2016 DA 364 s. 2016 – Pambansang Seminar sa Pagsulat ng Korespondensiya Opisyal, Ortograpiyang Pambansa, at Manwal sa Masinop na Pagsulat ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2016_364