January 23, 2017-DM 9, s. 2017 – Pambansang Kampo Balagtas 2017 ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

DM_s2017_009