June 7, 2017 DA 118, s. 2017 – Pandaigdigang Kongreso sa Mga Pag-aaral Hinggil sa Filipinas sa Wikang Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

DA_s2017_118