May 11, 2018,DA 082, s. 2018 – Kongreso sa Wika 2018 ng Komisyon sa Wikang Filipino

 

 

 

DA_s2018_082_0