Ika-48 Pambansang Seminar Gawaing-Kapulungan sa Filipino ng Pambansang Samahan ng mga Tagamasid at Tagapagtaguyod sa Filipino

DA_s2020_021