5th DokyuBata Video Documentary Contest (Isang Pagdiriwang ng Dokumentaryong  Pantelebisyon Para sa Batang Filipino)

DM_s2021_033