Kapasiyahan ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Pagpapatigil ng Paggamit ng Filipinas at Pagbawi sa Pinagtibay na Kapasiyahan Kalupunan ng mga Komisyoner Blg. 13-19 Serye ng 2013

DM_s2022_074