DO 20, s. 2014 – Additional Information and Corrigendum to DepEd Order No. 31, s. 2012 (Policy Guidelines on the Implementation of Grades 1 to 10 of the K to 12 Basic Education Curriculum (BEC) Effective School Year 2012-2013)

April 14, 2014
DO 20, s. 2014
Additional Information and Corrigendum to DepEd Order No. 31, s. 2012 (Policy Guidelines on the Implementation of Grades 1 to 10 of the K to 12 Basic Education Curriculum (BEC) Effective School Year 2012-2013)

To : Undersecretaries
Assistant Secretaries
Bureau Directors
Directors of Services, Centers and Heads of Units
Regional Secretary, ARMM
Regional Directors
Schools Division Superintendents
Heads, Public and Private Elementary and Secondary Schools
All Others Concerned

 1. The provisions stipulated in Enclosure No. 1 of DepEd Order No. 31, s. 2012 entitled Policy Guidelines on the Implementation of Grades 1 to 10 of the K to 12 Basic Education Curriculum (BEC) Effective School Year 2012-1013 shall remain in force and in effect except for Item C. Nomenclature/Learning Area and Its Description specifically (p4) for Araling Panlipunan (AP), which has additional information and corrections and shall read as follows:
  Nomenclature / Learning Area Description
  Araling Panlipunan Grades 1 to 6 Grades 7 to 10
  Ito ay asignatura na nagtuturo ng mga konsepto sa pananagutang pansarili, pamilya, kapwa, bansa/ daigdig at Diyos; pananagutan para sa kabutihang panlahat upang mamuhay nang may kaayusan, katiwasayan, kaunlaran tungo sa kaligayahan ng tao; kasaysayan ng Pilipinas gamit ang mga sipi ng mga piling primaryang sanggunian mula sa iba’t ibang panahon at uri. Ang asignaturang ito ay naglalayong magpamalas ng malalim na pang-unawa sa mga pangunahing kaisipan ng mga napapanahong isyu sa pag-aaral ng kasaysayan, pamahalaan, kultura at lipunan ng mga rehiyong Asyano; kasaysayang pandaigdig; mga kaisipan sa ekonomiks at pambansang pag-unlad at napapanahong isyu at hamong panlipunan.
 2. The matrix below shows the teaching of AP from Grades 7-10 effective School Year (SY) 2014-2015:
  HS Year School
  Year
  K-12 BEC Kto 12
  Grade
  7
  Grade
  8
  Grade
  9
  Grade
  10
  2nd 3rd 4th
  1 2012-2013 7 2,3,4 SK ASYA WORLD EKO
  2 2013-2014 7,8 3,4 SK AS WORLD EKO
  3 2014-2015 7,8,9 4 AS AS KD EKO
  4 2015-2016 7,8,9,10 AS KD KD EK
  5 2016-2017 7,8,9,10,11 AS KD EK EK
  6 2017-2018 7,8,9,10,11
  12
  AS KD EK MK

  Legend:
  SK – Saksi ng Kasaysayan ng Pilipinas
  AS – Araling Asyano
  KD – Kasaysayan ng Daigdig
  EK – Ekonomiks
  MK – Mga Kontemporaryong Isyu at Hamong Panlipunan

 3. Immediate dissemination of and strict compliance with this Order is directed.

Reference:
DepEd Order: (No. 31, s. 2012)

To be indicated in the Perpetual Index under the following subjects:
CHANGE
CURRICULUM
POLICY
PROGRAMS
SCHOOLS
TEACHERS

DO_s2014_020