September 9, 2003 DM 333, s. 2003 – PAMBANSANG GAWAING-KAPULUNGAN SA FILIPINO

DM_s2003_333