May 4, 2005 DM 139, s. 2005 – Summer Camp By The Sea (Paligsahan, Pasiklaban Ng Celex)

DM_s2005_139