November 22, 2006 DM 417, s. 2006 – Kinalabasan Ng Ikatlong Pambansang Tagisan Ng Talino Sa Wika At Panitikang Filipino Sa Antas Sekondarya

 

 

 

 

 

 

DM_s2006_417