December 12, 2008 DM 561, s. 2008 – Ika- 37 Pambansang Gawaing Kapulungan Sa Filipino

 

 

DM_s2008_561