October 1, 2012 DA 480, s. 2012 – Bayaning Pepe: “Ang Paghubog ng Isang Bayani”

 

 

DA_s2012_480