June 10, 2013 DA 237, s. 2013 – 2013 Pambansang Kumperensiya ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL)

 

 

DA_s2013_237