September 10, 2013 DA 385, s. 2013 – SA ISANG MUNTING PARANGAL (The Small Gift Alay Para sa mga Guro)

 

 

DA_s2013_385