December 20, 2013 DA 525, s. 2013 – KARAGDAGANG INPORMASYAON SA DEPED ADVISORY BLG. 278, S. 2013 (PAMBANSANG SEMINAR-WORKSYAP SA FILIPINO NG TRENDS AND TECHNIQUES RESOURCE CENTER AND TRAINING SERVICES)

 

 

DA_s2013_525