January 15, 2014 DM 7, s. 2014 – Isang Bansa, Isang Panalangin

DM_s2014_007