January 20, 2014 DA 32, s. 2014 – Ikalimang Pambansang Kongreso ng Wikang Filipino ng Kapisanan ng mga Supervisor at Guro ng Filipino (KASUGUFIL)

 

 

DA_s2014_032