February 18, 2014 DA 83, s. 2014 – Pagpapaliban sa Pagsasagawa ng Ikalimang Pambansang Kongreso ng Wikang Filipino ng Kapisanan ng mga Superbisor at Guro ng Filipino (KASUGUFIL)

 

 

DA_s2014_083